خانه / بیوگرافی / کمپین نه به ماهی قرمز

کمپین نه به ماهی قرمز

Bilder zu کمپین نه به ماهی قرمز


۱۱ مارس ۲۰۱۴ … «ماهی قرمز» نه ایرانی است نه اخلاقی. بیشتر ماهیهای قرمزی که خریداری میشوند، در همان
یکی دو روز نخست میمیرند یا به عبارت بهتر و دقیقتر، از سوي ما …

http://www.tabnak.ir/fa/news/…/ماهی-قرمز-نه-ایرانی-است-نه-اخلاقی


«ماهی قرمز» نه ایرانی است نه اخلاقی – سایت خبری تحلیلی تابناك …


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. کد خبر: ۵۷۵۹۱۳. تاریخ انتشار: ۰۱ فروردين
۱۳۹۵ – ۱۲:۱۶ ۲۰ March 2016. امتیاز خبر: 95 از 100 تعداد رای دهندگان 16106.

http://www.tabnak.ir/fa/…/روحانی-به-کمپین-نه-به-ماهی-قرمز-پیوست


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – سایت خبری تحلیلی تابناك …


۲۰ مارس ۲۰۱۶ … اما نکته قابل توجه در پیام ویدئویی روحانی طراحی میز نوروزی رئیس جمهور بود، جایی
که در آن به جای ماهی قرمز، یک نارنج و مقدار کمی آب قرار داشت.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950101000208


باگذاشتن نارنج در تنگ ماهی روحانی به کمپین «ماهی قرمز نخریم …


در تنگ روی میز کنار رئیس جمهور به جای ماهی، نارنج قرار داده شده بود، از این کار دو …
دادن بحران بیآبی در کشور و دوم پیوستن به کمپین «نه به ماهی قرمز» توسط آقای …

http://www.badbadakmedia.com/category/…/6806-کمپین-نه-به-ماهی-قرمز


کمپین نه به ماهی قرمز | بادبادک


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود. روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. به نقل از تابناک برچسبها: …

http://220.blogfa.com/post/69


۲۲۰ – روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – blogfa.com


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.irankhabar.ir/fa/…/عکس-روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست


ایران خبر – عکس/روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.irankhabar.ir/fa/…/عکس-روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست


ایران خبر – عکس/روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – نسخه قابل …


۸ مارس ۲۰۱۵ … Animal-Rights-Watch-ARW-Public-Awareness-Campaign-111- … ماهی قرمز نمونه
تزیینی شده کپورماهیان است و به شکل فعلی زیستگاه طبیعی ندارد. … به گونه ای
است که فرزندان ایران نه تنها ماهی را موجودی با قابلیت زندگی ۴۰ ساله …

http://arw.ir/?p=23264


حقوق حیوانات و ماهی قرمز سفره هفت سین | دیده بان حقوق حیوانات – ایران


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام
پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا نارنج بود. کد خبر: ۴۹۵۹٫ تاریخ انتشار: …

http://jknews.ir/news/4959/روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست/


«ماهی قرمز» نه ایرانی است نه اخلاقی – سایت خبری تحلیلی تابناك …


۱۱ مارس ۲۰۱۴ … «ماهی قرمز» نه ایرانی است نه اخلاقی. بیشتر ماهیهای قرمزی که خریداری میشوند، در همان
یکی دو روز نخست میمیرند یا به عبارت بهتر و دقیقتر، از سوي ما …

http://www.tabnak.ir/fa/news/…/ماهی-قرمز-نه-ایرانی-است-نه-اخلاقی


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – سایت خبری تحلیلی تابناك …


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. کد خبر: ۵۷۵۹۱۳. تاریخ انتشار: ۰۱ فروردين
۱۳۹۵ – ۱۲:۱۶ ۲۰ March 2016. امتیاز خبر: 95 از 100 تعداد رای دهندگان 16106.

http://www.tabnak.ir/fa/…/روحانی-به-کمپین-نه-به-ماهی-قرمز-پیوست


باگذاشتن نارنج در تنگ ماهی روحانی به کمپین «ماهی قرمز نخریم …


۲۰ مارس ۲۰۱۶ … اما نکته قابل توجه در پیام ویدئویی روحانی طراحی میز نوروزی رئیس جمهور بود، جایی
که در آن به جای ماهی قرمز، یک نارنج و مقدار کمی آب قرار داشت.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950101000208


کمپین نه به ماهی قرمز | بادبادک


در تنگ روی میز کنار رئیس جمهور به جای ماهی، نارنج قرار داده شده بود، از این کار دو …
دادن بحران بیآبی در کشور و دوم پیوستن به کمپین «نه به ماهی قرمز» توسط آقای …

http://www.badbadakmedia.com/category/…/6806-کمپین-نه-به-ماهی-قرمز


۲۲۰ – روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – blogfa.com


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود. روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. به نقل از تابناک برچسبها: …

http://220.blogfa.com/post/69


ایران خبر – عکس/روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.irankhabar.ir/fa/…/عکس-روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست


ایران خبر – عکس/روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – نسخه قابل …


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.irankhabar.ir/fa/…/عکس-روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست


حقوق حیوانات و ماهی قرمز سفره هفت سین | دیده بان حقوق حیوانات – ایران


۸ مارس ۲۰۱۵ … Animal-Rights-Watch-ARW-Public-Awareness-Campaign-111- … ماهی قرمز نمونه
تزیینی شده کپورماهیان است و به شکل فعلی زیستگاه طبیعی ندارد. … به گونه ای
است که فرزندان ایران نه تنها ماهی را موجودی با قابلیت زندگی ۴۰ ساله …

http://arw.ir/?p=23264


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – جی کی نیوز – پایگاه خبری …


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام
پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا نارنج بود. کد خبر: ۴۹۵۹٫ تاریخ انتشار: …

http://jknews.ir/news/4959/روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست/


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – سایت خبری تحلیلی تابناك …


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. کد خبر: ۵۷۵۹۱۳. تاریخ انتشار: ۰۱ فروردين
۱۳۹۵ – ۱۲:۱۶ ۲۰ March 2016. امتیاز خبر: 95 از 100 تعداد رای دهندگان 16106.

http://www.tabnak.ir/fa/…/روحانی-به-کمپین-نه-به-ماهی-قرمز-پیوست


باگذاشتن نارنج در تنگ ماهی روحانی به کمپین «ماهی قرمز نخریم …


۲۰ مارس ۲۰۱۶ … اما نکته قابل توجه در پیام ویدئویی روحانی طراحی میز نوروزی رئیس جمهور بود، جایی
که در آن به جای ماهی قرمز، یک نارنج و مقدار کمی آب قرار داشت.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950101000208


کمپین نه به ماهی قرمز | بادبادک


در تنگ روی میز کنار رئیس جمهور به جای ماهی، نارنج قرار داده شده بود، از این کار دو …
دادن بحران بیآبی در کشور و دوم پیوستن به کمپین «نه به ماهی قرمز» توسط آقای …

http://www.badbadakmedia.com/category/…/6806-کمپین-نه-به-ماهی-قرمز


۲۲۰ – روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – blogfa.com


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود. روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. به نقل از تابناک برچسبها: …

http://220.blogfa.com/post/69


ایران خبر – عکس/روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.irankhabar.ir/fa/…/عکس-روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست


ایران خبر – عکس/روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – نسخه قابل …


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.irankhabar.ir/fa/…/عکس-روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – جی کی نیوز – پایگاه خبری …


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام
پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا نارنج بود. کد خبر: ۴۹۵۹٫ تاریخ انتشار: …

http://jknews.ir/news/4959/روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست/


حقوق حیوانات و ماهی قرمز سفره هفت سین | دیده بان حقوق حیوانات – ایران


۸ مارس ۲۰۱۵ … Animal-Rights-Watch-ARW-Public-Awareness-Campaign-111- … ماهی قرمز نمونه
تزیینی شده کپورماهیان است و به شکل فعلی زیستگاه طبیعی ندارد. … به گونه ای
است که فرزندان ایران نه تنها ماهی را موجودی با قابلیت زندگی ۴۰ ساله …

http://arw.ir/?p=23264


ماهی قرمز – دوستداران حیوانات و محیط زیست


در کنار دعوت به نخریدن ماهی قرمز، شایعات بی اساسی همچون بیماری زا بودن ماهی قرمز …
به نوروز، کمپین هایی در مخالفت با خرید ماهی قرمز سفره هفت سین به راه می افتد. …..
نزدیکی به حیوان و یا هر شی یا موجودی باعث ایجاد علاقه می شود و نه فراموش کردن آن.

http://animal.persianblog.ir/tag/ماهی_قرمز


باگذاشتن نارنج در تنگ ماهی روحانی به کمپین «ماهی قرمز نخریم …


۲۰ مارس ۲۰۱۶ … اما نکته قابل توجه در پیام ویدئویی روحانی طراحی میز نوروزی رئیس جمهور بود، جایی
که در آن به جای ماهی قرمز، یک نارنج و مقدار کمی آب قرار داشت.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950101000208


کمپین نه به ماهی قرمز | بادبادک


در تنگ روی میز کنار رئیس جمهور به جای ماهی، نارنج قرار داده شده بود، از این کار دو …
دادن بحران بیآبی در کشور و دوم پیوستن به کمپین «نه به ماهی قرمز» توسط آقای …

http://www.badbadakmedia.com/category/…/6806-کمپین-نه-به-ماهی-قرمز


۲۲۰ – روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – blogfa.com


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود. روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. به نقل از تابناک برچسبها: …

http://220.blogfa.com/post/69


ایران خبر – عکس/روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.irankhabar.ir/fa/…/عکس-روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست


ایران خبر – عکس/روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – نسخه قابل …


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.irankhabar.ir/fa/…/عکس-روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – جی کی نیوز – پایگاه خبری …


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام
پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا نارنج بود. کد خبر: ۴۹۵۹٫ تاریخ انتشار: …

http://jknews.ir/news/4959/روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست/


حقوق حیوانات و ماهی قرمز سفره هفت سین | دیده بان حقوق حیوانات – ایران


۸ مارس ۲۰۱۵ … Animal-Rights-Watch-ARW-Public-Awareness-Campaign-111- … ماهی قرمز نمونه
تزیینی شده کپورماهیان است و به شکل فعلی زیستگاه طبیعی ندارد. … به گونه ای
است که فرزندان ایران نه تنها ماهی را موجودی با قابلیت زندگی ۴۰ ساله …

http://arw.ir/?p=23264


ماهی قرمز – دوستداران حیوانات و محیط زیست


در کنار دعوت به نخریدن ماهی قرمز، شایعات بی اساسی همچون بیماری زا بودن ماهی قرمز …
به نوروز، کمپین هایی در مخالفت با خرید ماهی قرمز سفره هفت سین به راه می افتد. …..
نزدیکی به حیوان و یا هر شی یا موجودی باعث ایجاد علاقه می شود و نه فراموش کردن آن.

http://animal.persianblog.ir/tag/ماهی_قرمز


روحانی هم به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست! – ایرانیان انگلستان


روحانی هم به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست! +۵۵٫ رأی دهید. -۲۴٫ دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵
– ۲۱ مارچ ۲۰۱۶. در تُنگ میز کنار رئیس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی …

http://iranianuk.com/…/روحانی-هم-به-کمپین-نه-به-ماهی-قرمز-پیوست


کمپین نه به ماهی قرمز | بادبادک


در تنگ روی میز کنار رئیس جمهور به جای ماهی، نارنج قرار داده شده بود، از این کار دو …
دادن بحران بیآبی در کشور و دوم پیوستن به کمپین «نه به ماهی قرمز» توسط آقای …

http://www.badbadakmedia.com/category/…/6806-کمپین-نه-به-ماهی-قرمز


۲۲۰ – روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – blogfa.com


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود. روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. به نقل از تابناک برچسبها: …

http://220.blogfa.com/post/69


ایران خبر – عکس/روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.irankhabar.ir/fa/…/عکس-روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست


ایران خبر – عکس/روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – نسخه قابل …


در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.irankhabar.ir/fa/…/عکس-روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست – جی کی نیوز – پایگاه خبری …


روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست. در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام
پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا نارنج بود. کد خبر: ۴۹۵۹٫ تاریخ انتشار: …

http://jknews.ir/news/4959/روحانی-کمپین-نه-ماهی-قرمز-پیوست/


حقوق حیوانات و ماهی قرمز سفره هفت سین | دیده بان حقوق حیوانات – ایران


۸ مارس ۲۰۱۵ … Animal-Rights-Watch-ARW-Public-Awareness-Campaign-111- … ماهی قرمز نمونه
تزیینی شده کپورماهیان است و به شکل فعلی زیستگاه طبیعی ندارد. … به گونه ای
است که فرزندان ایران نه تنها ماهی را موجودی با قابلیت زندگی ۴۰ ساله …

http://arw.ir/?p=23264


ماهی قرمز – دوستداران حیوانات و محیط زیست


در کنار دعوت به نخریدن ماهی قرمز، شایعات بی اساسی همچون بیماری زا بودن ماهی قرمز …
به نوروز، کمپین هایی در مخالفت با خرید ماهی قرمز سفره هفت سین به راه می افتد. …..
نزدیکی به حیوان و یا هر شی یا موجودی باعث ایجاد علاقه می شود و نه فراموش کردن آن.

http://animal.persianblog.ir/tag/ماهی_قرمز


روحانی هم به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست! – ایرانیان انگلستان


روحانی هم به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست! +۵۵٫ رأی دهید. -۲۴٫ دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵
– ۲۱ مارچ ۲۰۱۶. در تُنگ میز کنار رئیس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی …

http://iranianuk.com/…/روحانی-هم-به-کمپین-نه-به-ماهی-قرمز-پیوست


آیا روحانی به کمپین نه به ماهی قرمز پیوست؟ | فرهنگ نیوز


۲۰ مارس ۲۰۱۶ … در تنگ روی میز کنار رییس جمهور در هنگام پخش پیام نوروزی به جای ماهی، پرتقال یا
نارنج بود.

http://www.farhangnews.ir/content/188121


تعداد نتایح : ۴۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 15 =